MS 43: tre điều chân trắng 1,1kg

43

43X

Clip quần chuống:http://youtu.be/IemnOhDFLOU
Clip xổ:http://youtu.be/pUE_jB-7jzE
Tình trạng: đã bán – LH: 0914.660.770

MS 42: tre que nghệ 1,05kg lai mỹ

42

42X

Clip quần chuống:http://youtu.be/lrM-5YEkEcI
Clip xổ:http://youtu.be/pUE_jB-7jzE
Tình trạng: đã bán – LH: 0914.660.770 or 0967.579.538

Mã số 001: gà cú chân xanh chân trắng 2,3k-gà chân 2 màu

 

Gà cú chân 2 màu - chân xanh + chân trắng

Gà cú chân 2 màu – chân xanh + chân trắng

001x

Clip quần chuống:http://youtu.be/TxTRJIxb200
Clip xổ 1:http://youtu.be/HMxO4ooJBsY

Clip xổ 2:http://youtu.be/5G5_kXRYpBA
Tình trạng: DA BAN – LH: 0914.660.770