Mã 340: gà xanh cựa sừng 2,5 kg lai mỹ

>  Click xem Clip quần: https://youtu.be/Y4wu8TE4qj0
->  Click xem Clip xổ: https://youtu.be/zedFCd1CTDo
Tình trạng: Còn hàng- LH: 0914.660.770 Thịnh

Mã 330: khét 2,4 kg – huyền châm

>  Click xem Clip quần: https://youtu.be/YpKdOA2Z4jA
->  Click xem Clip xổ: https://youtu.be/ghHWPTpWABA
Tình trạng: Còn hàng- LH: 0914.660.770 Thịnh

Mã 318: gà xanh lai mỹ 2,7 kg

318

318X

>  Click xem Clip quần: https://youtu.be/wsVjgoMzpEo
->  Click xem Clip xổ: https://youtu.be/Inslk38HsTc
clip xổ 2:  https://youtu.be/RuGbGSv2oa8
Tình trạng: Còn hàng- LH: 0914.660.770 Thịnh