Mã 515: Gà cú chân xanh 2,6 kg lai mỹ

>  Click vào đây xem Clip xổ: https://vimeo.com/229082425
Click Xem clip quần bội:https://youtu.be/uxVbxu2SsI0

Tình trạng: CÒN HÀNG – LH: 0914.660.770 Thịnh

Ms 508: gà vàng chân thao 2,45kg lai mỹ

-> trước tiên  Click vào đây xem Clip xổ: https://vimeo.com/226614153

xổ lần 2:  https://vimeo.com/226614598
Tiếp theo bấm vào nút Play(hình tam giác phía dưới clip để xem clip xổ)

Click xem clip quần bội:https://youtu.be/Mu_1l53kE1I


Tình trạng:  CÒN HÀNG - LH: 0914.660.770 Thịnh

Ms 509 gà khét chân vuông 2,25 kg lai mỹ – mồng trích

-> trước tiên  Click vào đây xem Clip xổ: https://vimeo.com/226613492
Tiếp theo bấm vào nút Play(hình tam giác phía dưới clip để xem clip xổ)
Click xem clip quần bội: https://youtu.be/Wx9xw-FZLwc
Tình trạng: ĐÃ BÁN - LH: 0914.660.770 Thịnh

Ms 510: gà xám chân xanh 2,65kg – cán vuông cay

-> trước tiên  Click vào đây xem Clip xổ: https://vimeo.com/226649993
Tiếp theo bấm vào nút Play(hình tam giác phía dưới clip để xem clip xổ)

Click xem clip quần bội: https://youtu.be/QtX7Of6o1VI

Tình trạng: ĐÃ BÁN - LH: 0914.660.770 Thịnh

Ms 507: gà khét mồng dâu 3 lá 2,55 kg

-> trước tiên  Click vào đây xem Clip xổ: https://vimeo.com/226650187
 Tiếp theo bấm vào nút Play(hình tam giác phía dưới clip để xem clip xổ)
Click xem clip quần bội: https://youtu.be/_-yJwaG7tGE
Tình trạng:  ĐÃ BÁN - LH: 0914.660.770 Thịnh

Mã 340: gà xanh cựa sừng 2,5 kg lai mỹ

>  Click xem Clip quần: https://youtu.be/Y4wu8TE4qj0
->  Click xem Clip xổ:https://youtu.be/IenQxwYK86Y
Tình trạng: đã bán- LH: 0914.660.770 Thịnh