Mã 318: gà xanh lai mỹ 2,7 kg

318

318X

>  Click xem Clip quần: https://youtu.be/wsVjgoMzpEo
->  Click xem Clip xổ: https://youtu.be/Inslk38HsTc
clip xổ 2:  https://youtu.be/RuGbGSv2oa8
Tình trạng: Còn hàng- LH: 0914.660.770 Thịnh

Mã 821: gà điều chân thao 2,6kg lai mỹ

821

821X

->  Click xem Clip quần:https://youtu.be/AOrttHbUfsM

->  Click xem Clip xổ:https://youtu.be/dtkE7sWqqOc
Tình trạng: đã bán– LH: 0914.660.770  Mr Thịnh