Mã 966: bướm 2,75kg(quý kê- cựa mọc dưới mỏ)-giáp cần

Gà có cựa mọc phía dưới mỏ dưới của gà

Gà có cựa mọc phía dưới mỏ dưới của gà

Gà thuộc quý kê - có cựa mọc phía dưới mỏ dưới của gà (xem clíp quay bên dưới cho rõ).

Gà thuộc quý kê – có cựa mọc phía dưới mỏ dưới của gà (xem clíp quay bên dưới cho rõ).

Clip quần chuống:http://youtu.be/hp0jKAxx_fY
Xem rõ clip cựa mọc dưới mỏ:http://youtu.be/OW1I3y5FVuM
Clip xổ:http://youtu.be/IyFFMkYhOXo
Tình trạng:Da Ban– LH: 0914.660.770 or 0967.579.538

 

 

Mã 949: Ô que bông 2,5kg – đã Win 1x

949

949x

Clip quần chuống:http://youtu.be/AzGnJR_Qdak
Clip xổ:http://youtu.be/ULD8Kfooffs
Tình trạng:Da Ban - LH: 0914.660.770 or 0967.579.538

Mã 932: khét 2,4kg lai máu

932

932x

Clip quần chuống:http://youtu.be/_F0N4wSo8Bo
Clip xổ:http://youtu.be/cSYjWKojVqg
Tình trạng:Da Ban– LH: 0914.660.770 or 0967.579.538

Mã 890: xanh điều 2.6kg(gà lông thép+cựa nhật nguyệt)

Gà có 1 lông thép bên trong đuôi. và cựa trắng cựa đen.  Xem clip bên dưới

Gà có 1 lông thép bên trong đuôi. và cựa trắng cựa đen. Xem clip bên dưới

ga-long-thep-ga-long-tuong

->xem clip lông thép;http://youtu.be/ygdRw5a8TZg

->click xem Clip quần:http://youtu.be/5t62njEdXAc

->click xem Clip xổ:http://youtu.be/jevxLE4HDzM

Tình trạng: DA BAN -  LH: 0914.660.770 (vina) or 0967.579.538(Viettel). Mr Thịnh