Mã 522: gà úa chân thao 2,7 kg bổn cựa đá tiền

Click xem clip quần: 

Clip xổ :

Tình trạng: ĐÃ BÁN – 0911 532 789

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *