Mã 472: gà cú chân thao điểm 2,6 kg lai mỹ (cán đẹp)

click vào đây xem Clip xổ: 

TÌNH TRẠNG: ĐÃ BÁN – 0914 660 770

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.