Mã 516: Que 2,6 kg(xiên đao đại giáp,độc biên) bổn bến tre lai máu mỹ

Click xem clip quần:

click Xem clip cặp cán:

Clip xổ với gà Mã 516:

Tình trạng: CÒN HÀNG – 0911.532.789

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.