Mã 518: gà xám chân xanh 2,5 kg bổn lai máu mỹ

Click xem clip quần: https://youtu.be/G7r8DrcNRGs

Clip xổ :

Tình trạng:CÒN HÀNG – 0911 532 789

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.