Mã 531: gà xanh điều 2,6 kg bổn cựa lai mỹ

Tình trạng: ĐÃ BÁN: 0911 532 789 

Clip xổ gà mã số 531 vs vàng mã 528

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.