Mã 805: xám 2,3kg laimỹ máu (gáy 3 dội)

Gà gái 3 dội - xem clip qần gái 3 dội bên dưới

Gà gái 3 dội – xem clip qần gáy 3 dội bên dưới

805X

Clip quần chuồng: http://youtu.be/2qIR6bAYFng

Clip nghe gáy 3 dội:http://youtu.be/fN32-IhinbY

Clip xổ: http://youtu.be/z1VvGQX6ZhA

Tình trạng: đã bán – Vui lòng LH: 0914.660.770 – Mr Thịnh

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.