3 thoughts on “Mã số 294: gà Ô chân trắng điểm(vuông) 2,6 kg

    • Ok! bạn cứ thường xuyên theo dõi trên website, ưng ý con nào alo mình 1 tiếng. Mình sẽ tính giá hữu nghị cho con đầu tiên. Nhưng lần sau không tính giá hữu nghị nhé. gabentre.com reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.