Mã số 300: vàng chân xanh 2,55 kg

vàng chân xanh 2,55 kg

vàng chân xanh 2,55 kg

vàng chân xanh 2,55 kg

vàng chân xanh 2,55 kg

Clip quần:  http://youtu.be/QvTxV-gojcc

Clip xổ http://youtu.be/OeRtPVobFJM

Tình trạng: đã bán – Liên hệ: 0979.668.773 or 0914.660.770 Gặp Trực

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.