MS 13: gà kêu con (xanh bông 2,8kg lai mỹ)

13

Tính nết của gà: gà kêu con suốt, gà hay tự phá lông cánh khi thấy gà con đi ngang nên lông qui luôn bị tình trạng đi chuyền).

Tính nết của gà: gà kêu con suốt, gà hay tự phá lông cánh khi thấy gà con đi ngang nên lông qui luôn bị tình trạng đi chuyền).

Clip quần chuống:http://youtu.be/UriAnO_Y30w

Clip xổ:http://youtu.be/GaAOf4R9wL8
Tình trạng: Da Ban – LH: 0914.660.770 Mr Thịnh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.