Ms 503: gà điều lao chân thao lai mỹ 2,5 kg

-> trước tiên  Click vào đây xem Clip xổ: https://vimeo.com/226614285
Tiếp theo bấm vào nút Play(hình tam giác phía dưới clip để xem clip xổ)
Click xem clip quần bội: https://youtu.be/7LK2RN_1LwY
Tình trạng:  ĐÃ BÁN - LH: 0914.660.770 Thịnh

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.