Mã 378: điều 2,4kg lai mỹ

Điều lai mỹ 2,4kg

Điều lai mỹ 2,4kg

Điều 2,4kg lai mỹ 2,4kg (huyền châm)

Điều 2,4kg lai mỹ 2,4kg (huyền châm)

Clip quần http://youtu.be/hp3moDeWzUI

Clip xổ: http://youtu.be/bGJRF-QHs2g

Tình trạng: đã bán – Vui lòng LH:  0914.660.770 – 0979-668773 (gặp Trực)

Mã số 363: xanh que 2,9 kg

xanh que 2,9kg

xanh que 2,9kg

xanh que 2,9kg

xanh que 2,9kg

Clip quần: http://youtu.be/FfFXI6sjcIA

Clip xổ: http://youtu.be/3llj3cjs0ug

Video trại gà BẾN TRE: http://youtu.be/XFt22ead3bQ

 

Tình trạng: đã bán – Vui lòng LH: 0979.668.773 or 0914.660.770 (gặp Trực)

Mã số 362: chuối 2,6kg

chuối 2,6kg

chuối 2,6kg

chuối 2,6kg

chuối 2,6kg

Clip quần chuồng:http://youtu.be/XXB9o0QGce8

Clip xổ: http://youtu.be/vnl2UcsHN_Q

Video trại gà BẾN TRE: http://youtu.be/XFt22ead3bQ

Tình trạng: đã bán – Vui lòng LH: 0979.668.773 or 0914.660.770 (gặp Trực)

Mã số 361: bướm chân xanh 2,55kg

bướm chân xnah 2,55kg

bướm chân xnah 2,55kg

bướm chân xnah 2,55kg

bướm chân xnah 2,55kg

Clip quần: http://youtu.be/xKSmZrsfR4Y

CLip xổ:http://youtu.be/FMnV4b3wjxs

Tình trạng: đã bán – Vui lòng LH: 0979.668.773 or 0914.660.770 (gặp Trực)

Mã 360: xanh que 2,9kg(trái cựa)

xanh que 2,9kg (trái cựa)

xanh que 2,9kg (trái cựa)

xanh que 2,9kg (trái cựa)

xanh que 2,9kg (trái cựa)

CLip quần: http://youtu.be/RvfJb8WStC4

clip xổ: http://youtu.be/vnl2UcsHN_Q

Tình trạng: đã bán – Vui lòng LH: 0979.668.773 or 0914.660.770 (gặp Trực)