Mã 405: khét chân xanh lai mỹ 3 kg

405 405X

->  Click xem Clip quần:  https://youtu.be/sR6ob_dZG9Q
->  Click xem Clip xổ: 

https://youtu.be/b84nieRjXQ8

 
Tình trạng: đã  bán– LH: 0914.660.770  Mr Thịnh