Mã 764: tre điều chân trắng điểm 1,05kg: phủ địa 1

chân phải có vẩy phủ địa 1.

chân phải có vẩy phủ địa 1.

Phủ địa 1

Phủ địa 1

->xem clip vẩy phủ địa rõ hơn:http://youtu.be/yFtBYsQ8vUE

->click xem Clip quần:http://youtu.be/tGJA9I-JpVU

->click xem Clip xổ:http://youtu.be/WdnCnm4ttwI

Tình trạng: da ban – LH: 0914.660.770 (vina) or 0967.579.538(Viettel). Mr Thịnh

 

 

Mã 761: que nghệ 2,35kg lai máu mỹ

761

 

761X

Clip quần:http://youtu.be/dcmkuWJVIu0

CLip xổ:http://youtu.be/7HImCoJ2JSM

Tình trạng: đã bán – Vui lòng LH:  0914-660.770 -0967.579.538(Mr Thịnh)