Mã 764: tre điều chân trắng điểm 1,05kg: phủ địa 1

chân phải có vẩy phủ địa 1.

chân phải có vẩy phủ địa 1.

Phủ địa 1

Phủ địa 1

->xem clip vẩy phủ địa rõ hơn:http://youtu.be/yFtBYsQ8vUE

->click xem Clip quần:http://youtu.be/tGJA9I-JpVU

->click xem Clip xổ:http://youtu.be/WdnCnm4ttwI

Tình trạng: da ban – LH: 0914.660.770 (vina) or 0967.579.538(Viettel). Mr Thịnh