Mã 421: que 2,5kg lai mỹ

Gà bến tre, ga ben tre, ga da ben tre. Trai ga da ben tre, xo ga ben tre, mã số 421

Gà bến tre, ga ben tre, ga da ben tre. Trai ga da ben tre, xo ga ben tre, mã số 421

Gà bến tre, ga ben tre, ga da ben tre. Trai ga da ben tre, xo ga ben tre, mã số 421

Gà bến tre, ga ben tre, ga da ben tre. Trai ga da ben tre, xo ga ben tre, mã số 421

Clip quần chuồng http://youtu.be/FY8yrzijy8I

Clip xổ http://youtu.be/47n6jCmnb2I

Tình trạng: đã bán – Vui lòng LH:  0914-660.770 -0979668773 (gặp Trực)

Mã 419: xanh điều 2,3kg lai mỹ

Gà bến tre, ga ben tre, ga da ben tre. Trai ga da ben tre, xo ga ben tre, mã số 419

Gà bến tre, ga ben tre, ga da ben tre. Trai ga da ben tre, xo ga ben tre, mã số 419

Gà bến tre, ga ben tre, ga da ben tre. Trai ga da ben tre, xo ga ben tre, mã số 419

Gà bến tre, ga ben tre, ga da ben tre. Trai ga da ben tre, xo ga ben tre, mã số 419

Clip quần chuồng http://youtu.be/DOlGLLYxb2A

clip xổ http://youtu.be/Pg1COZRnCg4

Tình trạng: đã bán – Vui lòng LH:  0914-660.770 -0979668773 (gặp Trực)

 

Mã 418: điều chân thao 2,5kg

Gà bến tre, ga ben tre, ga da ben tre. Trai ga da ben tre, xo ga ben tre, mã số 418

Gà bến tre, ga ben tre, ga da ben tre. Trai ga da ben tre, xo ga ben tre, mã số 418

Gà bến tre, ga ben tre, ga da ben tre. Trai ga da ben tre, xo ga ben tre, mã số 418

Gà bến tre, ga ben tre, ga da ben tre. Trai ga da ben tre, xo ga ben tre, mã số 418

clip quần chuồng http://youtu.be/gZwvixTDhvo

clip xổ http://youtu.be/udNmYkzfoWE

Tình trạng: đã bán – Vui lòng LH:  0914-660.770 -0979668773 (gặp Trực)

Gà bến tre, ga ben tre, ga da ben tre. Trai ga da ben tre, xo ga ben tre, mã số 418

Clip quần chuồng

clip xổ

Tình trạng: còn hàng – Vui lòng LH:  0914-660.770 -0979668773 (gặp Trực)

Mã 417: chuối đen 2,2kg lai mỹ

Gà bến tre, ga ben tre, ga da ben tre. Trai ga da ben tre, xo ga ben tre, mã số 417

Gà bến tre, ga ben tre, ga da ben tre. Trai ga da ben tre, xo ga ben tre, mã số 417

Gà bến tre, ga ben tre, ga da ben tre. Trai ga da ben tre, xo ga ben tre, mã số 417

Gà bến tre, ga ben tre, ga da ben tre. Trai ga da ben tre, xo ga ben tre, mã số 417

Clip quần chuồng http://youtu.be/H0wchm-7jnE

clip xổ http://youtu.be/gZyN_KBbNK4

Tình trạng: đã bán – Vui lòng LH:  0914-660.770 -0979668773 (gặp Trực)

Mã 416: chuối 2,6kg

Gà bến tre, ga ben tre, ga da ben tre. Trai ga da ben tre, xo ga ben tre, mã số 416

Gà bến tre, ga ben tre, ga da ben tre. Trai ga da ben tre, xo ga ben tre, mã số 416

Gà bến tre, ga ben tre, ga da ben tre. Trai ga da ben tre, xo ga ben tre, mã số 416

Gà bến tre, ga ben tre, ga da ben tre. Trai ga da ben tre, xo ga ben tre, mã số 416

CLip quần chuồng http://youtu.be/GWjy6kfwTCY

clip xổ http://youtu.be/udNmYkzfoWE

Tình trạng: đã bán – Vui lòng LH:  0914-660.770 -0979668773 (gặp Trực)

Mã 411:Xám 2.4kg

XÁM LAI 2,4KG

XÁM LAI 2,4KG

XÁM LAI 2,4KG

clip quần; http://youtu.be/r8DR2O7Bmqc

clip xổ 1 http://youtu.be/KkO4iC4GLcs

clip xổ 2 http://youtu.be/8VhNNLlFJw0

Tình trạng: đã bán – Vui lòng LH: 0914.660.770 – 0979.668773 (gặp Trực)

Mã 406: que 2,9kg lai mỹ

Clip quần http://youtu.be/NUQaZE8N09M

clip xổ http://youtu.be/h5vvkwCgq8I

Tình trạng: đã bán – Vui lòng LH:  0914-660.770 -0979668773 (gặp Trực)