Mã 411:Xám 2.4kg

XÁM LAI 2,4KG

XÁM LAI 2,4KG

XÁM LAI 2,4KG

clip quần; http://youtu.be/r8DR2O7Bmqc

clip xổ 1 http://youtu.be/KkO4iC4GLcs

clip xổ 2 http://youtu.be/8VhNNLlFJw0

Tình trạng: đã bán – Vui lòng LH: 0914.660.770 – 0979.668773 (gặp Trực)

Mã số 324: điều chân thao 2,4 kg lai mỹ

Điều chân thao 2,4kg lai mỹ

Điều chân thao 2,4kg lai mỹ

Điều chân thao 2,4kg lai mỹ

Điều chân thao 2,4kg lai mỹ

Clip quần:http://youtu.be/DqgQTatNjG8

Clip xổ:http://youtu.be/yP4wkD6j9ZM

Video trại gà bến tre: http://youtu.be/_Ekc2bQD5NA

Tình trạng: đã bán – Vui lòng LH: 0979.668.773 or 0914.660.770 (gặp Trực)

Mã số 320:điều chân thao 8MĐ 2,9 kg lai mỹ

Điều chân thao 8MĐ 2,9 kg - lai mỹ

Điều chân thao 8MĐ 2,9 kg - lai mỹ

Điều chân thao 8MĐ 2,9 kg - lai mỹ

Điều chân thao 8MĐ 2,9 kg - lai mỹ

Clip quần: http://youtu.be/DVkL8KkQD4E

Clip xổ: http://youtu.be/oavgsYvDd2M

Tình trạng: đã bán – Vui lòng LH: 0979.668.773 or 0914.660.770 (gặp Trực)

Mã số 227: xanh điều lai 2,3 kg

Xanh điều 2,3 kg

Xanh điều 2,3 kg

Xanh điều 2,3 kg

Xanh điều 2,3 kg

->click xem clip quần mã 227

->click xem clip xổ gà mã 227 vs 209

Tình trạng: hết hàng – Vui lòng LH: 0979.668.773 or 0914.660.770 (gặp Trực)