Mã 867: xám xoan 2,5 kg kêu con – Win 2x

Gà ôm lên tay là kêu con suốt- trogn bội cũng kêu, đặc biệt buổi trưa kêu rất lớn và nhiều. Đã Win 2x

Gà ôm lên tay là kêu con suốt- trogn bội cũng kêu, đặc biệt buổi trưa kêu rất lớn và nhiều. Đã Win 2x

Gà ôm lên tay là kêu con suốt- trogn bội cũng kêu, đặc biệt buổi trưa kêu rất lớn và nhiều. Đã Win 2x

Gà ôm lên tay là kêu con suốt- trogn bội cũng kêu, đặc biệt buổi trưa kêu rất lớn và nhiều. Đã Win 2x

Clip ôm lên tay kêu con:http://youtu.be/mEhq0pj7TGY
Clip quần kêu con:http://youtu.be/hrJDwVTwsWs
Clip xổ:http://youtu.be/5hoQbVtQ07M
Tình trạng: đã bán – LH: 0914.660.770 or 0967.579.538

 

 

Mã 865: khét 2,45kg -xiên đao + phủ địa 2, 3

chân phải xiên đao, chân trái phủ địa 2, 3

chân phải xiên đao, chân trái phủ địa 2, 3

xiên đao + phủ địa 2, 3

xiên đao + phủ địa 2, 3

xem Clip cặp cán xiên đao:http://youtu.be/7rEtPYPF5Oc
Clip quần chuống:http://youtu.be/nrdotCWEvqk
Clip xổ:http://youtu.be/JzYQEydLEzI
Tình trạng: DA BAN – LH: 0914.660.770 or 0967.579.538