Mã 865: khét 2,45kg -xiên đao + phủ địa 2, 3

chân phải xiên đao, chân trái phủ địa 2, 3

chân phải xiên đao, chân trái phủ địa 2, 3

xiên đao + phủ địa 2, 3

xiên đao + phủ địa 2, 3

xem Clip cặp cán xiên đao:http://youtu.be/7rEtPYPF5Oc
Clip quần chuống:http://youtu.be/nrdotCWEvqk
Clip xổ:http://youtu.be/JzYQEydLEzI
Tình trạng: DA BAN – LH: 0914.660.770 or 0967.579.538