Mã 318: que nghệ 2,35kg – đã WIN 3x

318 318X

Clip quần chuồng: https://youtu.be/IUK2cXpkVmo

Clip xổ: https://youtu.be/x16k0JsfqJg
Tình trạng: ĐÃ BÁN – LH: 0914.660.770  Mr Thịnh

MS 309: xanh điều 2,45kg lai mỹ

309 309x

Clip quần chuồng: https://youtu.be/rxT3W_xlZMg

Clip xổ : https://youtu.be/40jIUVImiMY
Tình trạng: ĐÃ BÁN – LH: 0914.660.770  Mr Thịnh

Mã số 307: điều chân htao 2,25kg lai mỹ

307 307X

Clip quần chuống: https://youtu.be/pZtbQITVFzI
Clip xổ: https://youtu.be/7_glpIS3zFE

Tình trạng: đã bán – LH: 0914.660.770  Mr Thịnh