Mã 476: xanh điều 2,5kg

Clip quần http://youtu.be/9i2p4ACa75M

Tình trạng: đã bán – Vui lòng LH:  0914-660.770 -0979668773 (gặp Trực)

Mã 401: vàng 2,3kg lai mỹ

vàng ct 2,3kg lai mỹ

vàng ct 2,3kg lai mỹ

vàng ct 2,3kg lai mỹ

vàng ct 2,3kg lai mỹ

Clip quần http://youtu.be/OQC2YESk2Xc

CLip xổ http://youtu.be/KkO4iC4GLcs

Tình trạng: đã bán – Vui lòng LH:  -0914.660.770 -0979-668773 (gặp Trực)

 

 

Mã 387: xám 2,5kg

xám 2,5kg

xám 2,5kg

xám 2,5kg

xám 2,5kg

Clip quần http://youtu.be/Nkbjk9JmZqk

clip xổ http://youtu.be/TEdivkJFcYo

Tình trạng: đã bán – Vui lòng LH:  0979-668773-0914.660.770 (gặp Trực)

Mã 378: điều 2,4kg lai mỹ

Điều lai mỹ 2,4kg

Điều lai mỹ 2,4kg

Điều 2,4kg lai mỹ 2,4kg (huyền châm)

Điều 2,4kg lai mỹ 2,4kg (huyền châm)

Clip quần http://youtu.be/hp3moDeWzUI

Clip xổ: http://youtu.be/bGJRF-QHs2g

Tình trạng: đã bán – Vui lòng LH:  0914.660.770 – 0979-668773 (gặp Trực)

Mã số 363: xanh que 2,9 kg

xanh que 2,9kg

xanh que 2,9kg

xanh que 2,9kg

xanh que 2,9kg

Clip quần: http://youtu.be/FfFXI6sjcIA

Clip xổ: http://youtu.be/3llj3cjs0ug

Video trại gà BẾN TRE: http://youtu.be/XFt22ead3bQ

 

Tình trạng: đã bán – Vui lòng LH: 0979.668.773 or 0914.660.770 (gặp Trực)

Mã số 362: chuối 2,6kg

chuối 2,6kg

chuối 2,6kg

chuối 2,6kg

chuối 2,6kg

Clip quần chuồng:http://youtu.be/XXB9o0QGce8

Clip xổ: http://youtu.be/vnl2UcsHN_Q

Video trại gà BẾN TRE: http://youtu.be/XFt22ead3bQ

Tình trạng: đã bán – Vui lòng LH: 0979.668.773 or 0914.660.770 (gặp Trực)

Mã số 361: bướm chân xanh 2,55kg

bướm chân xnah 2,55kg

bướm chân xnah 2,55kg

bướm chân xnah 2,55kg

bướm chân xnah 2,55kg

Clip quần: http://youtu.be/xKSmZrsfR4Y

CLip xổ:http://youtu.be/FMnV4b3wjxs

Tình trạng: đã bán – Vui lòng LH: 0979.668.773 or 0914.660.770 (gặp Trực)