Mã 419: xanh điều 2,3kg lai mỹ

Gà bến tre, ga ben tre, ga da ben tre. Trai ga da ben tre, xo ga ben tre, mã số 419

Gà bến tre, ga ben tre, ga da ben tre. Trai ga da ben tre, xo ga ben tre, mã số 419

Gà bến tre, ga ben tre, ga da ben tre. Trai ga da ben tre, xo ga ben tre, mã số 419

Gà bến tre, ga ben tre, ga da ben tre. Trai ga da ben tre, xo ga ben tre, mã số 419

Clip quần chuồng http://youtu.be/DOlGLLYxb2A

clip xổ http://youtu.be/Pg1COZRnCg4

Tình trạng: đã bán – Vui lòng LH:  0914-660.770 -0979668773 (gặp Trực)

 

Mã 416: chuối 2,6kg

Gà bến tre, ga ben tre, ga da ben tre. Trai ga da ben tre, xo ga ben tre, mã số 416

Gà bến tre, ga ben tre, ga da ben tre. Trai ga da ben tre, xo ga ben tre, mã số 416

Gà bến tre, ga ben tre, ga da ben tre. Trai ga da ben tre, xo ga ben tre, mã số 416

Gà bến tre, ga ben tre, ga da ben tre. Trai ga da ben tre, xo ga ben tre, mã số 416

CLip quần chuồng http://youtu.be/GWjy6kfwTCY

clip xổ http://youtu.be/udNmYkzfoWE

Tình trạng: đã bán – Vui lòng LH:  0914-660.770 -0979668773 (gặp Trực)