Mã 966: bướm 2,75kg(quý kê- cựa mọc dưới mỏ)-giáp cần

Gà có cựa mọc phía dưới mỏ dưới của gà

Gà có cựa mọc phía dưới mỏ dưới của gà

Gà thuộc quý kê - có cựa mọc phía dưới mỏ dưới của gà (xem clíp quay bên dưới cho rõ).

Gà thuộc quý kê – có cựa mọc phía dưới mỏ dưới của gà (xem clíp quay bên dưới cho rõ).

Clip quần chuống:http://youtu.be/hp0jKAxx_fY
Xem rõ clip cựa mọc dưới mỏ:http://youtu.be/OW1I3y5FVuM
Clip xổ:http://youtu.be/IyFFMkYhOXo
Tình trạng:Da Ban– LH: 0914.660.770 or 0967.579.538

 

 

Mã 890: xanh điều 2.6kg(gà lông thép+cựa nhật nguyệt)

Gà có 1 lông thép bên trong đuôi. và cựa trắng cựa đen.  Xem clip bên dưới

Gà có 1 lông thép bên trong đuôi. và cựa trắng cựa đen. Xem clip bên dưới

ga-long-thep-ga-long-tuong

->xem clip lông thép;http://youtu.be/ygdRw5a8TZg

->click xem Clip quần:http://youtu.be/5t62njEdXAc

->click xem Clip xổ:http://youtu.be/jevxLE4HDzM

Tình trạng: DA BAN -  LH: 0914.660.770 (vina) or 0967.579.538(Viettel). Mr Thịnh

 

Mã 867: xám xoan 2,5 kg kêu con – Win 2x

Gà ôm lên tay là kêu con suốt- trogn bội cũng kêu, đặc biệt buổi trưa kêu rất lớn và nhiều. Đã Win 2x

Gà ôm lên tay là kêu con suốt- trogn bội cũng kêu, đặc biệt buổi trưa kêu rất lớn và nhiều. Đã Win 2x

Gà ôm lên tay là kêu con suốt- trogn bội cũng kêu, đặc biệt buổi trưa kêu rất lớn và nhiều. Đã Win 2x

Gà ôm lên tay là kêu con suốt- trogn bội cũng kêu, đặc biệt buổi trưa kêu rất lớn và nhiều. Đã Win 2x

Clip ôm lên tay kêu con:http://youtu.be/mEhq0pj7TGY
Clip quần kêu con:http://youtu.be/hrJDwVTwsWs
Clip xổ:http://youtu.be/5hoQbVtQ07M
Tình trạng: đã bán – LH: 0914.660.770 or 0967.579.538