Mã 775:điều 2,2kg- tam tài xiên đao: đã Win 2x

Tam tài xiên đao chân phải - Win 2x

Tam tài xiên đao chân phải – Win 2x

chân phải tam tài, chân trái tứ quí

chân phải tam tài, chân trái tứ quí

-> clip cặp cán: http://youtu.be/8KlBafYzuQs

->click xem Clip quần:http://youtu.be/DN_30SFozsA

->click xem Clip xổ:http://youtu.be/QqEgRWVebVY

Tình trạng: Da ban -  LH: 0914.660.770 (vina) or 0967.579.538(Viettel). Mr Thịnh

 

 

Mã 764: tre điều chân trắng điểm 1,05kg: phủ địa 1

chân phải có vẩy phủ địa 1.

chân phải có vẩy phủ địa 1.

Phủ địa 1

Phủ địa 1

->xem clip vẩy phủ địa rõ hơn:http://youtu.be/yFtBYsQ8vUE

->click xem Clip quần:http://youtu.be/tGJA9I-JpVU

->click xem Clip xổ:http://youtu.be/WdnCnm4ttwI

Tình trạng: da ban - LH: 0914.660.770 (vina) or 0967.579.538(Viettel). Mr Thịnh

 

 

Mã 761: que nghệ 2,35kg lai máu mỹ

761

 

761X

Clip quần:http://youtu.be/dcmkuWJVIu0

CLip xổ:http://youtu.be/7HImCoJ2JSM

Tình trạng: đã bán – Vui lòng LH:  0914-660.770 -0967.579.538(Mr Thịnh)

Mã số 710: vàng chân xanh 2,45kg lai mỹ 25

710

710X

->click xem Clip quần:  http://youtu.be/xDK3vGeuhxE

->click xem Clip xổ:  http://youtu.be/lkGfZNNEEE8

Tình trạng: đã bán – Vui lòng LH:  0914-660.770  (Mr Thịnh)

Mã 708: vàng chân trắng 2,55kg lai máu mỹ

708

708X

->click xem Clip quần:  http://youtu.be/6fIXK4X270A

->click xem Clip xổ:  http://youtu.be/bSmGmeCzwTY

Tình trạng: đã bán – Vui lòng LH:  0914-660.770  (Mr Thịnh)

Mã 702: vàng bông 2,7kg lai máu- án thiên 2

chân phải án thiên 2, chân trái liên giáp nội ngay cựa.

chân phải án thiên 2, chân trái liên giáp nội ngay cựa.

chân phải án thiên 2, chân trái liên giáp nội ngay cựa.

chân phải án thiên 2, chân trái liên giáp nội ngay cựa.

click xem Clip quầnchuồng  http://youtu.be/kz_FvrkCU3A

xem clip xổ  http://youtu.be/gp39qcpz1Jg

Tình trạng: đã bán

Liên hệ: 0914.660.770