Mã số 001: gà cú chân xanh chân trắng 2,3k-gà chân 2 màu

 

Gà cú chân 2 màu - chân xanh + chân trắng

Gà cú chân 2 màu – chân xanh + chân trắng

001x

Clip quần chuống:http://youtu.be/TxTRJIxb200
Clip xổ 1:http://youtu.be/HMxO4ooJBsY

Clip xổ 2:http://youtu.be/5G5_kXRYpBA
Tình trạng: DA BAN – LH: 0914.660.770