Mã số 001: gà cú chân xanh chân trắng 2,3k-gà chân 2 màu

 

Gà cú chân 2 màu - chân xanh + chân trắng

Gà cú chân 2 màu – chân xanh + chân trắng

001x

Clip quần chuống:http://youtu.be/TxTRJIxb200
Clip xổ 1:http://youtu.be/HMxO4ooJBsY

Clip xổ 2:http://youtu.be/5G5_kXRYpBA
Tình trạng: còn hàng – LH: 0914.660.770

Mã 966: bướm 2,75kg(quý kê- cựa mọc dưới mỏ)-giáp cần

Gà có cựa mọc phía dưới mỏ dưới của gà

Gà có cựa mọc phía dưới mỏ dưới của gà

Gà thuộc quý kê - có cựa mọc phía dưới mỏ dưới của gà (xem clíp quay bên dưới cho rõ).

Gà thuộc quý kê – có cựa mọc phía dưới mỏ dưới của gà (xem clíp quay bên dưới cho rõ).

Clip quần chuống:http://youtu.be/hp0jKAxx_fY
Xem rõ clip cựa mọc dưới mỏ:http://youtu.be/OW1I3y5FVuM
Clip xổ:http://youtu.be/IyFFMkYhOXo
Tình trạng:Da Ban– LH: 0914.660.770 or 0967.579.538