Mã 702: vàng bông 2,7kg lai máu- án thiên 2

chân phải án thiên 2, chân trái liên giáp nội ngay cựa.

chân phải án thiên 2, chân trái liên giáp nội ngay cựa.

chân phải án thiên 2, chân trái liên giáp nội ngay cựa.

chân phải án thiên 2, chân trái liên giáp nội ngay cựa.

click xem Clip quầnchuồng  http://youtu.be/kz_FvrkCU3A

xem clip xổ  http://youtu.be/gp39qcpz1Jg

Tình trạng: đã bán

Liên hệ: 0914.660.770