Mã 775:điều 2,2kg- tam tài xiên đao: đã Win 2x

Tam tài xiên đao chân phải - Win 2x

Tam tài xiên đao chân phải – Win 2x

chân phải tam tài, chân trái tứ quí

chân phải tam tài, chân trái tứ quí

-> clip cặp cán: http://youtu.be/8KlBafYzuQs

->click xem Clip quần:http://youtu.be/DN_30SFozsA

->click xem Clip xổ:http://youtu.be/QqEgRWVebVY

Tình trạng: Da ban –  LH: 0914.660.770 (vina) or 0967.579.538(Viettel). Mr Thịnh