Mã 696: gà chuối chân xanh 2,3kg


696 696X

->  Click xem Clip quần:https://youtu.be/c8Kpdqnqqhw
->  Click xem Clip xổ:https://youtu.be/CloUSGoOE_A
Tình trạng:  DA BAN- LH: 0914.660.770  Mr Thịnh

Mã 389: vàng cx 2,5kg

vàng cx 2,5kg

vàng cx 2,5kg

vàng cx 2,5kg

vàng cx 2,5kg

Clip quần http://youtu.be/5P8rARd2OeU

Clip xổ http://youtu.be/iyUUpDQ4F_w

Tình trạng: đã bán – Vui lòng LH:  0979-668773-0914.660.770 (gặp Trực)